Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Konkurs

Rada Rodziców ogłasza konkurs na klasę, która w przeliczeniu na jednego ucznia dokona największej wpłaty na konto RR. Nagrodą dla uczniów całej klasy będzie wyjazd do kina (zakup biletów w całości sfinansuje rada rodziców, a p. Dyrektor wyraziła zgodę na zwolnienie klasy z zajęć lekcyjnych w wybranym dniu czerwca 2018r.) Konkurs trwa do 31 maja 2018r.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie wpłat dokonanych w bieżącym roku szkolnym przez rodziców poszczególnych klas. Stan na 07.05.2018r.

 

 
Pliki do pobrania