Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Idea klasy lotniczej

Jeżeli interesujesz się lotnictwem i marzysz o tym, żeby w przyszłości zdobywać przestworza - teraz masz taką szansę!
 W naszym Gimnazjum powstała pod patronatem instytucji cywilnych i wojskowych, PIERWSZA W POZNANIU, KOEDUKACYJNA KLASA LOTNICZA!


Klasa realizuje ogólnokształcący cykl nauczania w gimnazjum i dodatkowo w wymiarze 2 godzin tygodniowo przedmiot propedeutyka wiedzy o lotnictwie. W ramach tego przedmiotu uczniowie poznają:

 1. technikę i mechanikę lotu
 2. nawigację
 3. meteorologię
 4. historię lotnictwa


Uczniowie biorą również udział w 3 obozach lotniczych, w każdym roku, na których:

 1. poznają polskie lotniska cywilne i wojskowe
 2. biorą udział w lotach różnymi samolotami
 3. doskonalą swoja sprawność fizyczną
 4. dodatkowo maja zajęcia z modelarstwa i łącznosci satelitarnej.


Kandydaci przejdą rozmowę kwalifikacyjną w naszym Gimnazjum. Kandydaci powinni osobiście dostarczyć:

 1. wydruk elektronicznego zgłoszenia do gimnazjum
 2. świadectwo z klasy piątej
 3. zaświadczenie ze szkoły podstawowej o uzyskanych ocenach z I semestru klasy szóstej
 4. badania lekarskie
 5. zgodę rodziców


Wymagania: Świadectwo z kl. V szkoły podstawowej, ze średnia powyżej 4,0 (bez trójek) i wysoką oceną z zachowania oceny bardzo dobre z matematyki, wychowania fizycznego i języka angielskiego bardzo dobry stan zdrowia