Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Comenius

Gimnazjum nr 30 przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w latach 2006-2009 współpracowało w ramach europejskiego projektu edukacyjnego z niemiecką prywatną szkołą Hermann-Lietz-Schule w Haubindzie (Turyngia) oraz włoską Instituto Professionale industria ed Artigianato G. Marconi w Ortonie (Abruzja).

Hermann-Lietz-Schule w Haubindzie została założona przez Hermanna Lietz’a w 1901 roku. Obecnie jest to szkoła z internatem, w której uczniowie i nauczyciele przebywają na łonie natury, gdyż szkołę otacza 70 hektarów lasów. Aktualnie w szkole uczy się 350 uczniów na czterech poziomach nauczania: w szkole podstawowej, dwóch szkołach średnich oraz szkole zawodowej.

Instituto Professionale industria ed Artigianato G. Marconi w Ortonie jest średnią szkołą zawodową kształcącą w kierunkach elektronicznych i elektrycznych oraz krawieckich. Szkoła położona jest w górzystym regionie Włoch nad Morzem Adriatyckim.


Projekt Comenius rozpoczął się w roku szkolnym 2006/2007 jako projekt Socrates-Comenius, a w roku szkolnym 2007/2008 został przekształcony w „LLP Comenius  - Uczenie się przez całe życie” i trwał do końca roku szkolnego 2008/2009. Głównym koordynatorem projektu została szkoła niemiecka, a językiem roboczym uznano język angielski, który jest językiem obowiązkowym w programie nauczania każdej ze szkół partnerskich.

Projekt Socrates-Comenius nosił nazwę „Nasze wspólne siódme niebo” i miał obejmować trzy lata wspólnych działań na polu ekologii, muzyki i sztuki oraz lotnictwa. Ze względu na zmianę struktur unijnych programów edukacyjnych projekt zmienił nazwę na „Natura, kultura i ja”. Za główny cel projektu uznano zachęcenie uczniów do nauki języków obcych w ramach poruszanych tematów interdyscyplinarnych oraz komunikacji codziennej. Ponadto, celem projektu było wskazanie różnic kulturowych oraz przełamywanie barier i stereotypów. Projekt miał również ukazać uczniom potrzebę podejmowania wspólnych działań na polach bezpośrednio dotyczących życia młodego człowieka.

Pierwszy rok współpracy obejmował zagadnienia związane z ekologią oraz możliwościami pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. W działania szkół bardzo zaangażowane były środowiska lokalne, które wspierały zbiórki makulatury, bądź inne przedsięwzięcia szkół takie jak festyny czy badania nad energią pozyskiwaną z baterii słonecznych. Uczniowie wszystkich szkół przeprowadzali badania na temat zużycia wody i energii w gospodarstwach domowych. Produktem końcowym było przygotowanie „Rodzinnego dekalogu ekologicznego”. W ciągu roku odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne do Niemiec i do Włoch.

Drugi rok partnerstwa poświęcono muzyce i sztuce. W szkołach odbywały się koncerty i przedstawienia teatralne. W trakcie wizyty w Poznaniu nauczyciele i uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach bębniarskich oraz zajęciach z emisji głosu. W ciągu roku szkolnego uczniowie każdej ze szkół przygotowali krótki scenariusz musicalu pt. „Każdy coś potrafi” (ang. „Everybody can do something”), który został wspólnie opracowany podczas spotkania w Niemczech. Ukończony musical został przedstawiony szerszej publiczności oraz zarejestrowany na płycie DVD.

Trzeci rok projektu dotyczył lotnictwa oraz mechaniki lotu. Uczniowie szkół partnerskich brali udział w pokazach doświadczeń fizycznych oraz zajęciach z modelarstwa. Podczas wizyty we Włoszech uczniowie i nauczyciele poznali specyfikę budowania modeli napędzanych siłą elektryczną oraz zwiedzili między innymi muzeum lotnictwa. W trakcie ostatniego spotkania w Poznaniu jego uczestnicy zapoznali się ze zjawiskami fizycznymi mającymi wpływ na lot samolotu i samodzielnie przygotowali proste modele latające. Ponadto, latali szybowcami wraz z instruktorem oraz obejrzeli z bliska różnorodne maszyny latające podczas wycieczki do jednego z polskich lotnisk cywilnych.

Efekty współpracy miedzy szkołami można obejrzeć w szkolnej bibliotece, w której znajdują się zdjęcia z wyjazdów i akcji podejmowanych w naszej szkole, sprawozdania i relacje uczniów, pamiątki i gadgety, które otrzymaliśmy od naszych niemieckich i włoskich przyjaciół.

 

W projekt bezpośrednio zaangażowani byli: Dyrektor ZSzOddzS Anna Liebert, Ewa Piechowiak (koordynator), Sylwia Balcer, Agnieszka Walczak

 

W wjazdach zagranicznych oraz organizacji spotkań w Polsce wzięli udział: Dyrektor ZSzOddzS Anna Liebert, Sylwia Balcer, Krzysztof Graczyk, Maria Michalczyk, Barbara Osiak, Ewa Piechowiak, Stanisława Sezonowicz, Monika Świtała, Hanna Tomaszewska, Agnieszka Walczak

 

Uczniowie, którzy wzięli udział w wymianach międzynarodowych w latach 2007-2009: Alicja Bogajewicz, Maciej Eltman, Daria Czuryszkiewicz, Klaudia Graczyk, Piotr Korzeniowski, Maksymilian Matelski, Dawid Rose, Bartosz Skrzypczak, Paweł Świderski, Marta Wiszniewska


Program działań w ramach Lifelong Learning Programme (LLP) „Uczenie się przez całe życie” został utworzony Decyzją 1720/ 2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 roku, Dz.U. L 327 z dnia 24.11.200616. Ma on na celu przyczynienie się do rozwoju Wspólnoty jako społeczeństwa opartego na zaawansowanej wiedzy, charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, z rosnącą liczbą miejsc pracy oraz spójnością społeczną. Program dąży do wsparcia wymiany, współpracy i mobilności instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w ramach Unii Europejskiej oraz przynoszenie dodatkowych korzyści bezpośrednio poszczególnym obywatelom uczestniczącym w mobilności i innych działaniach skierowanych na współpracę (źródło: Program „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP) Przewodnik 2009. Część I: Przepisy ogólne. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. http://www.llp.org.pl/dokumenty-do-pobrania s. 3.)