Powiększenie
   Kontrast
   Lektor migowy

Konkurs Krasomówczy

 

XXXVI KONKURSU KRASOMÓWCZEGO MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
Poznań-Głuszyna, 29 października 2011 r.

 

 

Dnia 29.10.11 odbył się w naszej szkole XXXVI Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Organizatorem wojewódzkiego konkursu krasomówczego młodzieży szkolnej był Oddział PTTK - Nowe Miasto.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia oraz rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik prezentował dwa tematy. Pierwszy-związany z turystyką, krajoznawstwem lub historią naszego kraju, drugi temat – dowolny.
 
Nasza szkoła reprezentowana była przez 3 uczniów: dwóch przedstawicieli ze szkoły podstawowej:
 
Małgorzatę Biegańską z kl. III, ( opiekun: p. Bożena Miernik ), która przedstawiła dwa tematy:
Uroki doliny Głuszynki
Wielkopolska – magiczna kraina
 
Elizę Kędzierską – kl. V SP ( opiekun: p. Zofia Mac ), która przygotowała wystąpienie na temat:
Paweł Edmund Strzelecki – nasz patron.
Mój sposób na czas wolny
 
Reprezentantka naszego gimnazjum Wiktoria Gierlińska z kl.II GIM ( opiekun: p. Zofia Mac ), która zajęła III miejsce w konkursie, przybliżyła uczestnikom konkursu wiedzę na temat: Zamku Kórnickiego i historię Kórnika.
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowy znaczek i drobne upominki. Uczestnikom gratulujemy :)